Jakie najczęstsze błędy popełniają tłumacze? 

Tłumacze odgrywają kluczową rolę w komunikacji międzykulturowej, przekładając teksty z jednego języka na inny. Ich praca wymaga nie tylko doskonałej znajomości obu języków, ale także umiejętności interpretacji i przekazywania treści w sposób zrozumiały dla odbiorcy. Niestety, nawet doświadczeni tłumacze czasami popełniają błędy, które mogą wpływać na jakość tłumaczenia i jego zrozumienie przez czytelnika. W tym artykule omówimy pięć najczęstszych błędów popełnianych przez tłumaczy w takich specjalizacjach jak tłumaczenia medyczne od Tłumaczenia-GK, naukowe i prawne oraz podpowiemy, jak ich uniknąć. 

5 powszechnych błędów, które tłumacze często popełniają

Tłumacze odgrywają kluczową rolę w komunikacji międzykulturowej, przekładając teksty z jednego języka na inny

 • Brak kontekstu – Jednym z najczęstszych błędów popełnianych przez tłumaczy jest brak uwzględnienia kontekstu tekstu źródłowego. Tylko znając pełne znaczenie i intencje autora można dokładnie przetworzyć treść na inny język. Dlatego ważne jest, aby tłumacz przed rozpoczęciem pracy uzyskał jak najwięcej informacji o kontekście materiału źródłowego.
 • Dosłowne tłumaczenie – Innym częstym błędem jest dosadne przekładanie słowo w słowo, bez uwzględnienia różnic kulturowych i językowych. Tłumacz powinien być elastyczny i umiejętnie dostosowywać tłumaczenie do specyfiki języka docelowego, aby zachować sens oryginalnego tekstu.
 • Ignorowanie stylistyki – Często tłumacze skupiają się tylko na przekazaniu treści, ignorując styl i ton oryginału. To może prowadzić do utraty subtelności i niuansów zawartych w tekście źródłowym. Dlatego ważne jest, aby tłumacz nie tylko przetłumaczył słowa, ale także oddał charakter i styl oryginału.
 • Błądzenie gramatyczne – Błądzenie gramatyczne to kolejny częsty błąd popełniany przez tłumaczy. Nieprawidłowe użycie czasowników, przypadków czy zaimków może prowadzić do niezrozumienia lub nawet całkowitego przeinaczenia znaczenia tekstu. Dlatego ważne jest, aby tłumacz miał solidną znajomość gramatyki obu języków.
 • Brak korekty – Ostatnim powszechnym błędem jest brak dokładnej korekty wykonanego tłumaczenia przed jego ostatecznym przekazaniem klientowi lub publikacją. Nawet najbardziej doświadczeni tłumacze mogą popełniać drobne błędy, dlatego ważne jest, aby każde tłumaczenie było poddane starannej weryfikacji.

Najczęstsze pułapki w które wpadają tłumacze – jak ich uniknąć?

Aby uniknąć powyższych błędów, tłumacz powinien przestrzegać kilku zasad:

 • Zawsze poznaj pełny kontekst tekstu źródłowego przed rozpoczęciem pracy. Skonsultuj się z autorem lub klientem, aby uzyskać dodatkowe informacje i wyjaśnienia.
 • Nie ograniczaj się do przekładu słowo w słowo. Zrozumienie różnic kulturowych i językowych jest kluczowe dla skutecznego tłumaczenia.
 • Starannie dobieraj odpowiednie słowa i zwroty, aby oddać intencje i styl  oryginału. Pamiętaj o subtelnościach języka docelowego i odpowiednio dostosuj swoje tłumaczenie.
 • Uważnie sprawdzaj gramatykę obu języków przed przekazaniem gotowego tłumaczenia. Korzystaj z narzędzi do sprawdzania pisowni i gramatyki oraz skonsultuj się z innymi profesjonalnymi tłumaczami w razie wątpliwości.
 • Nie zapominaj o dokładnej post-edycji wykonanego tłumaczenia przed jego oddaniem do klienta. Sprawdź tekst pod kątem błędów ortograficznych, interpunkcyjnych i gramatycznych.

Błądzenie w tłumaczeniach: największe grzechy tłumaczy i jak ich uniknąć

Błądzenie w tłumaczeniach to sytuacja, gdy tłumacz całkowicie przeinacza znaczenie tekstu źródłowego. Najczęściej wynika to z braku uwagi, niedokładności lub nieznajomości specyfiki danego tematu. Aby uniknąć tego rodzaju błędów, tłumacz powinien:

 • Dokładnie analizować tekst źródłowy i zrozumieć jego intencje.
 • Zadawać pytania autorowi lub klientowi w razie wątpliwości dotyczących treści.
 • Korzystać z dostępnych narzędzi i materiałów referencyjnych, aby lepiej poznać temat tłumaczenia.
 • Skonsultować się z innymi profesjonalnymi tłumaczami lub ekspertami w danej dziedzinie, jeśli jest to konieczne.
 • Wykazać się elastycznością i umiejętnością dostosowania się do zmieniającego się kontekstu i wymagań klienta.

Błędy w pracy tłumacza – jak je rozpoznać i naprawić?

Często błędy popełniane przez tłumaczy są subtelne i trudne do zauważenia. Jednak istnieje kilka sposobów, aby je rozpoznać i naprawić:

 • Starannie czytaj tłumaczenie na głos, aby sprawdzić jego płynność i zrozumiałość.
 • Porównaj tłumaczenie do tekstu źródłowego, aby upewnić się, że zachowuje ono oryginalne znaczenie.
 • Poproś innego profesjonalnego tłumacza o przeczytanie twojego tłumaczenia i udzielenie opinii.
 • Skorzystaj z narzędzi do sprawdzania pisowni i gramatyki oraz innych dostępnych narzędzi technologicznych, które mogą pomóc w wykryciu błędów.
 • Bądź otwarty na konstruktywną krytykę i gotowy do poprawek w swoim tłumaczeniu.

Tropem błędów: inne pomyłki popełniane przez tłumaczy

Nawet najlepsi tłumacze od czasu do czasu popełniają błędy. Oto kilka rzadszych pomyłek:

 • Pomijanie ważnych szczegółów lub informacji zawartych w tekście źródłowym.
 • Przekładanie idiomów nazbyt dosłownie, co prowadzi do niezrozumienia dla czytelnika języka docelowego.
 • Nieprawidłowe użycie terminologii specjalistycznej lub nieznajomość specyfiki danej dziedziny.
 • Błędne tłumaczenie nazw własnych, takich jak nazwy firm, produktów czy miejsc geograficznych.
 • Nieprawidłowe użycie czasowników, przypadków czy zaimków, co prowadzi do błędów gramatycznych.

Aby uniknąć tych pomyłek, tłumacz powinien być świadomy swoich słabości i stale doskonalić swoje umiejętności poprzez naukę i praktykę.

Tłumacze odgrywają kluczową rolę w komunikacji międzykulturowej, przekładając teksty z jednego języka na inny

Zakończenie

Tłumacze odgrywają kluczową rolę w komunikacji międzykulturowej. Ich praca wymaga precyzji, uwagi na szczegóły i umiejętności dostosowania się do różnorodnych kontekstów. Unikanie najczęstszych błędów popełnianych przez tłumaczy jest kluczowe dla zapewnienia wysokiej jakości tłumaczeń. Dlatego warto inwestować w rozwój zawodowy i ciągłe doskonalenie swoich umiejętności jako tłumacz.